קבוצות רכישה – יתרונות וחסרונות

קבוצת רכישה היא למעשה התאגדות של קבוצת אנשים, פרטיים ואנשי עסקים, לרכישה משותפת של מגרש ובנייה עליו.

הקבוצה מאתרת קרקע לרכישה היכולה להיות קרקע של אדם פרטי, קרקע שהיא אדמת מנהל, או אחרת ורוכשת את הקרקע מיד או אחרי מכרז. כל אחד מחברי הקבוצה, על פי חלקו, מקצה סכום כסף לטובת הרכישה והחלק היחסי של הקרקע נרשם על שמו. לאחר מכן מתחילה הקבוצה במגע עם קבלני ביצוע לבנייה עד המפתח או בניה בשלבים. בדרך זו מצליחה הקבוצה להשיג יתרונות רבים הגורמים בסופו של מעשה לחיסכון די משמעותי במחיר הדירה הסופית.

היתרונות בקבוצת רכישה הם:
כל חבר בקבוצה דואג לחלקו ולכן אין הוצאות מימון כבדות כמו אצל הקבלן הבודד.
מס הרכישה משולם רק על הקרקע ולא על הדירה.
אגרות ותשלומים משולמים ישירות לגופים ולכן גם כאן נחסך המע"מ.
כל חבר בקבוצה כבר קנה בעצם השתתפות בקבוצה, דירה אחת או יותר ולכן אין הוצאות שיווק, פרסום ותיווך.
היזמים הם חברי הקבוצה ובכך מנוטרל חלק מהרווח היזמי.
אין תשלום של מע"מ על הקרקע אם מדובר באדמה פרטית. לעומת בניה רגילה של קבלן, קיים כאן חיסכון ממוצע של 25 עד 35 אחוז לדירה.

חסרונות
אחד מחברי הקבוצה מוכר את חלקו לאדם שאינו מתאים לאופי שאר החברים.
אחד מבעלי המקצוע מעכב את עבודת האחרים ומאט את קצב ההתקדמות
אחד מחברי הקבוצה אינו עומד בתשלומים יוצר בעייה.

אולם גם חסרונות אלה ניתן לתקן על ידי קביעת תקנון ברור וידוע מראש עם מנגנוני עקיפה של כל הבעיות האפשריות וחתימה מחייבת כתנאי להצטרפות.