רכישת דירה – בדיקה יסודית לפני הקנייה

רכישת דירה אינה עניין של מה בכך מדובר בעסקה בה מושקע כסף רב, הסכם הרכישה נחשב להסכם מורכב ומסובך, להלן מספר עצות לרוכשי דירות חדשות.

רישיונות, היתרים וזכויות בקרקע.

• וודאו שקבלן ממנו אתם מעוניינים לרכוש את הנכס אוחז ברישיון קבלן בתוקף.
• שאלו את הקבלן על עבודות אחרות שביצע.
• נסו להתרשם מטיב עבודתו וממצבו הפיננסי/.
• וודאו בלשכת רישום המקרקעין או במינהל מקרקעי ישראל, כי הקרקע שייכת לקבלן או שלפחות רשומה לטובתו הערת אזהרה וכי אין על הקרקע שעבודים ועיקולים.
• וודאו שהקבלן בונה את הבניין בהיתר הרשויות.
.
זיכרון דברים וחוזה

• זיכרון דברים מחייב ממש כמו חוזה, אך חסרים בו פרטים מהותיים שיכולים להגן על הקונה ומאידך הפרתו על ידי הקונה עלולה לגרום לו לאבד את המקדמה ששילם או אפילו לשלם פיצוי בסדר גודל גבוהה יותר. לכן, אין למהר לחתום על זיכרון דברים גם אם נראה, כי יש קונים אחרים המעוניינים בנכס. את החוזה עצמו יש לקרוא בדקדקנות ולוודא כי סעיפיו מובנים, ומשקפים את כל ההסכמות שהושגו בין הצדדים. מומלץ ביותר להיוועץ בעו"ד לפני חתימה על חוזה הרכישה. ישנן חברות קבלניות שהחוזה הסטנדרטי שלהן כולל סעיפים רבים המקפחים את הקונה. ניתן לשנות על נקלה סעיפים אלו על ידי העזרות בעורך דין. לעומתן קיימות חברות קבלניות אחרות שהחוזה הסטנדרטי שלהן הוגן ברובו. בכל מקרה חשוב לבדוק כל סעיף וסעיף.
• שימו לב בעיקר לסעיפים המקנים לקבלן אפשרות לשנות את התחייבויותיו בעתיד או לקבוע דברים על דעת עצמו.
• חוזה המכר חייב לכלול, בין היתר, מפרט טכני ותכנית של הדירה.
• החוזה חייב לכלול את המחיר הסופי של הנכס, למעט הוצאות פיתוח כגון מדרכה, גינה וכיו"ב. למרות זאת, יש לוודא, כי מצוין סכום סופי לכל הוצאות הפיתוח הנ"ל, על מנת למנוע הפתעות.
• יש לוודא מהו הרכוש המשותף הצמוד לכל דירה ודירה, לרבות מעמדם של הגג, החצר והחניות.
• יש לוודא כי נקבע בחוזה מועד ברור למסירת הנכס, ופיצוי ראוי במידה והקבלן לא יעמוד במועד זה. כמו כן, יש לציין בחוזה מועד להשלמת הרישום בטאבו על שם הקונה על ידי הקבלן.
• רצוי לסכם על שינויים שברצונכם לעשות בתוכנית הדירה לפני החתימה על ההסכם (החוזה) כי לאחר החתימה כל שינוי יעלה ביוקר רב.