ייצוג בידי עורך דין המתמחה בנדל"ן

ברב המקרים מופנים הקונים למשרד עורכי דין לצורך חתימת החוזה.
חשוב לציין כי עורך הדין המייצג את הקבלן אינו מייצג גם את הקונה, למעט טיפול ברישום הרכישה, אם הקונה מעוניין להיות מיוצג בנוגע לפרטי העסקה, עליו לפנות לעו"ד אחר. בשל מעורבותו של עורך דין הקבלן ברישום הדירה על שם הקונה הוא גובה מהקונה שכר טרחה בשיעור שבין 1.25% ל-1.75% בתוספת מע"מ, הגם שאינו מייצג את הקונה.
• בידי הקונה האופציה לפנות לעורך דין שילווה אותו לאורך כל מהלך הבניה עד למסירת הדירה או האופציה להתייעץ בלבד על החוזה עם עורך הדין.
תשלומי מס
אם נרכשת דירה ראשונה קיים פטור ממס רכישה עד לסכום של 850,000 ¤ (לפי תיקון חדש בחוק החל מ-1.8.2007). מ-850,000 ¤ עד 1,300,000 ¤ המס על מדרגה זו הינו בשיעור של 3.5% . על כל סכום מעל 1,300,000 ¤ יחול מס בשיעור 5% .
אם הדירה הנרכשת היא דירת מגורים נוספת חל מס רכישה של 3.5% עד 1,300,000 ¤ ומעל סכום זה 5%.