נזקים הנגרמים לרכב מבוטחים ולא מבוטחים

הפוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון מבטחת נזקים לרכב המבוטח בביטוח מקיף שנגרמו מהסיבות הבאות:
אש, ברק, תנגשות מקרית, התהפכות,תאונה מכל סוג שהוא, גניבה, כל נזק שנגרם עקב גניבה תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה, שיטפון, סערה, התפרצות הר געש, מעשה זדון שלא נעשה על ידי המבוטח או מי מטעמו במתכוון.

קלקולים ונזק לצמיגים- בעיות מכאניות וחשמליים לאמבוטחים אלא אם נגרמו במהלך מקרה ביטוח או בעקבותיו. נזק לצמיגים לא מבוטח אלא אם מדובר על תאונה.

רכב שנפגע במסגרת פעולת איבה (טרור) כמו פיגוע אינו מבוטח כלל.

אובדן כללי/גמור- בביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון קובע החוק כי כאשר אירע נזק והרכב אינו ניתן לשיקום או כאשר הרכב נגנב ולא נמצא תוך 30 יום, ייחשב הנזק לרכב כ-"אובדן גמור" (Total Loss ). במקרה כזה ישלם המבטח למבוטח את שווי האובדן או הנזק לרכב, אולם לא יותר מסכום הביטוח לרכב. לפי הפוליסה לביטוח נקבע כי כאשר הנזק הישיר שנגרם לרכב הוא לפחות 75% מערכו, ייחשב הנזק כ"אובדן גמור". אם הנזק שנגרם לרכב הוא לפחות שני שלישים מערכו, רשאית חברת הביטוח לפצות את המבוטח כאילו היה אובדן גמור. אצל חברות ביטוח אחדות אפשר לרכוש הרחבה לביטוח (בדרך כלל לכלי רכב חדישים) לפיה גם נזק בשיעורים נמוכים
( 55% ואפילו 45% ) ייחשב לאובדן כללי המזכה את המבוטח במלוא ערך הרכב.

נזק חלקי- לפי תנאי הפוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון נקבע כי באותם מקרים בהם תיקון הרכב יחייב החלפת מרכב או חלקים ממנו או פנס, חברת הביטוח תשא במלוא עלות החלפה זו, ללא תלות בגיל הרכב. לגבי נזקים אחרים נקבע, כי מתגמולי הביטוח לרכב שגילו עד 9 שנים לא ינוכה בלאי והחברה תשא בעלות החלפה של החלק שניזוק לפי עלותו של חלק דומה לו בתכונותיו ובתיאורו כולל הוצאות ההתקנה.

ביטוח מכשירים חשמליים- תמורת תשלום פרמיה נוספת, ניתן להרחיב את הביטוח כך שיכסה אובדן או נזק במקרה ביטוח למכשיר חשמלי המותקן התקנה של קבע ברכב המבוטח אשר בוטח לפי הרחבה זו, עד לסכום הביטוח שנקוב ברשימה. הכיסוי המיוחד שבדרך כלל אינו כולל: אנטנות, תקליטים, דיסקים, דיסקטים, מכשירים אור- קוליים, קלטות ורכוש דומה.

רעידות אדמה- הביטוח המקיף אינו כולל נזקי רעידת אדמה. לכן הפיתרון היחיד האפשרי כיום הוא הוספת הסיכון לביטוח, תמורת תשלום נפרד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *