הערכות ביצוע ומשוב

מנהלים בכלל, ובישראל בפרט, אינם אוהבים לתת משוב. הם אינם אוהבים לתת משוב שלילי בגלל הקושי לבקר, והחשש לפגוע אישית, בידיעה שמחר צריך להמשיך לעבוד יחד. הם אינם אוהבים לתת משוב חיובי מחשש שיתורגם מיידית לדרישות קידום ושכר. לפיכך, ימעיטו לתת משוב בכלל.

אולם עובדים זקוקים למשוב. ידיעת התוצאות והערכת הממונה הם כלי מוטיבציוני בזכות עצמו, גם ללא כל תיגמול חומרי. מחקרים הראו כי אי ידיעת תוצאות מפחיתה הנעה, ביצוע והישג.

הערכות ביצוע ומשוב יכולים לקשור ביצוע לתיגמול ולשמש ככלי בקביעת תוספות שכר ובונוסים. אולם גם אם אינם משמשים לכך, המשוב המכוון יכול לנתב את העובד לסולם העדיפויות אליו הארגון והממונה מעוניינים שיכוון מאמציו, לעודד דיאלוג פתוח ממונה-עובד (כך שכולם יראו אותה תמונה, במקום המצב של "משם הדברים נראים אחרת"), לזהות מכשולים , לפתור כשלים בדרך למטרה.

אנו מתכננים, בונים ומפעילים עבור לקוחותינו מערכות ידיעת תוצאות, הערכות ביצוע ומשוב, בתפירה המותאמת לצרכי ומטרות הנהלת הארגון.