מסלולי קידום, תכנון וניהול קריירה – Outplacement

הנאמנות והמחוייבות של עובד למקום עבודתו עולה ביחס ישר למידה בה מקום העבודה מספק אפשרויות ביטוי לנטייותיו התעסוקתיות ולשאיפות הקריירה שלו. גם הנעתו וביצועיו יעלו בהתאם. במילים פשוטות: עובד העוסק במה שגורם לו עניין וסיפוק, ומאמין שסיכוייו טובים להתקדם מקצועית , מעמדית, חומרית- יחפש פחות בחוץ, וישקיע יותר בפנים. זוהי עסקת Win-Win שנהנים ממנה הארגון והעובד גם יחד. מכאן החשיבות שעל הארגון ליחס לזיהוי נכון של נטיות, כישורים ושאיפות של עובדיו, להצבתם בתפקידים הנכונים, ולבניית אופקי קריירה – מסלולי קידום והתפתחות בתוך הארגון. תהליך זיהוי צרכי הקריירה ופיתוח מסלולי קידום קשור בטבורו לתהליכי תכנון משאבי אנוש, ושימור אנשי מפתח, הדרכה ופיתוח מנהלים – ראו מידע נוסף תחת כפתורי-תוכן אלה. אנו מציעים תהליך במסגרתו העובד נעשה מודע יותר לזהות הקריירה שלו, לנטיותיו ושאיפותיו, והארגון ממפה את צרכיו הנוכחיים והעתידיים, כך ששאיפות העובד והצרכים העתידיים של הארגון – יפגשו אופטימלית. התהליך נעזר בכלי אבחון ותכנון (שאלונים , ראיונות, מטריצת אדם-תפקיד) מתקדמים.

אנו מציעים תהליך תכנון וניהול קריירה ל-2 אוכלוסיות נוספות:

א. Outplacement – כשירות לעובדים מפוטרים, הממומן ע"י הארגון, ובו אנו מלווים את העובד המפוטר בגיבוש דרכו, עד מציאת משרה חלופית. בצד התועלות לעובד המפוטר, גם הארגון זוכה במוניטין ערכי.

ב. תכנון וניהול קריירה לאנשים פרטיים- רבים מתוכנו אינם מתכננים ומנהלים קריירה, אלא נסחפים דרך סט השפעות, אילוצים, החלטות מזדמנות. התהליך מסייע לאדם לעשות "עצור! חושבים": לזהות את צרכיו, מניעיו, נטיותיו, שאיפותיו- ולבנות דרך שיטתית למימוש הפוטנציאל האישי ומטרות הקריירה שלו. התהליך מומלץ במיוחד לאנשים במעבר, בין תקופות עבודה, או במצבי תקיעות ושחיקה. התשלום לשירות זה – פרטי.