אבחון ושינוי ארגוני

ספרו של ספנסר ג'ונסון "מי הזיז את הגבינה שלי?" המחיש בצורה פשטנית אך יעילה את שכבר ידענו- גם מים צלולים העומדים זמן רב מדי-מתעפשים.
המודעות לצורך בשינוי נצרבה בתודעה הניהולית לעיתים אף חזק מדי. חברות רבות אימצו את השינוי כשיטה, וחיות בתוך טלטלת שינוי מתמדת. אולם עודף שינוי, בדיוק כמו העדר שינוי- יכולים להזיק. עודף שינוי יוצר סביבת עבודה חרדה, חסרת עוגני המשכיות ויציבות , ופחות נאמנה ומחוייבת.
שינוי נכון מחייב תמהיל מדוייק של אבחון, תכנון, שיתוף, רגישות ואמפתיה. תהליך שינוי נכון הוא הוליסטי באופיו, ומטפל בכלל היבטי והשפעות השינוי: טכנולוגיות, ניהוליות, חברתיות, ופסיכולוגיות.
אופי הניהול הישראלי, שמרכיב האילתור בו רב ממרכיב התכנון, מכשיל לא פעם תהליכי שינוי. שינוי שאינו מתוכנן מנוהל ומבוקר-נזקו רב מתועלתו.
אנו מציעים תהליך שינוי מובנה, מתוכנן, שתחילתו באבחון, המשכו בגיוס ושיתוף כוחות תומכי שינוי וטיפול בהתנגדויות, וסופו בייצוב המערכת ואבחון פוסט-שינוי.
בפגישה אישית נוכל להציג דוגמאות ( CASE STUDIES ) של תהליכי שינוי שהובלנו.