יעדים ומדדים – תכניות ניהול ותיגמול לפי יעדים

תכניות ניהול לפי יעדים ( MBO , נל"י) מוכרות היטב ומופעלות בארגונים בארץ ובעולם כבר מספר עשורים. תכניות נל"י המסורתיות כשלו לא אחת בשל ישום לקוי ושאיבת משאבי ניהול, אך העקרון של הנעה באמצעות יעדים ותיגמול תלוי ביצוע נטמע בחשיבה ובפרקטיקה הניהולית.
בישום נכון, תכנית ניהול לפי יעדים היא כלי ההנעה היעיל ביותר בארגז הכלים של המנהל. זאת כיוון שהוא משלב את כח ההנעה של תיגמול חיצוני, חומרי, תלוי ביצוע, עם כח ההנעה של מטרה פנימית, של סטנדרטים אישיים וצוותיים שהופכים לאתגר השגי.
בעקרון, הכל מדיד. נדרשת שימת דגש וחשיבה יצירתית לזיהוי היעדים והמדדים הנכונים, אך השיטה תעבוד ביצור ובשירות, בארגון ציבורי או קבלני-פרוייקטלי.
דגש נוסף נדרש על תהליך הרכשת המטרות: התהליך בו יעדים חיצוניים, ארגוניים, הופכים למטרה פנימית, לאתגר שחשוב להשיגו.
ודגש שלישי, על תהליך המשוב והבקרה, בו המערכת מנתבת את מאמצי היחיד והצוות, מסירה מכשולים מדרכו, מקרבת משאבים, פותרת בעיות בשיתופו, נותנת משוב על ההתקדמות ומתקנת סטיות דרך.
אין עוררין על נכונות העקרון, אך תכנון, ישום ובקרה נכונים של מערכת היעדים והמדדים יעשו את ההבדל בין הצלחה לכשלון.
אנו מציעים תהליך תכנון, ישום ובקרה מובנים, בשיתוף הלקוח, של תכנית ניהול ותגמול לפי יעדים ומדדים.
מאחר ו"נאה דורש-נאה מקיים", אפשר להבנות גם את עבודתנו לתוך מערכת מדדים, כך שחלק משכר טרחתנו ישולם מתוך חסכון או תוספת רווח מדודים.