תכנון משאבי אנוש – תכנית שימור אנשי מפתח

תכנון משאבי אנוש נגזר מן האסטרטגיה הארגונית הכוללת. מטרתו להבטיח זמינות של העובדים והידע בעת ובמקום שידרשו.
לתכנון משאבי אנוש היבט כמותי (כמה עובדים, באיזה תפקידים, היכן ומתי) והיבט איכותי (דרישות ידע, טכנולוגיות ומיומנויות).
תכנית פיתוח המנהלים, תכנון מסלולי קידום וקריירה ותכנית שימור אנשי מפתח הן אבני פסיפס בבניית תצריף ההון האנושי הקיים והעתידי. ראו מידע נוסף בלחיצה על כפתורי-התוכן הרלוונטיים.
תכנית שימור אנשי מפתח עונה לצורך התכנוני בבניית שלד ארגוני מוצק, עוגן מקצועי, חברתי ואנושי יציב. חברות מצליחות נשענות על שלד של אנשי מפתח: מנהלים ועובדים הבולטים במצוינותם המקצועית, הערכית, המנהיגותית, החברתית (או חלק ממרכיבים אלה). פרופורציה סבירה היא חמישית עד שליש מכלל העובדים. במציאות של שוק עבודה דינאמי ותחרותי, ניעות עובדים היא עובדה קיימת. הארגון חייב לקיים עירנות מתמדת כדי שאותו שלד ישאר מחוייב, נאמן ומונע, ולא יזלוג לחברות מתחרות.
בשל בולטותם, עזיבת איש מפתח היא מכה מוראלית ומקצועית. הרשת החברתית והערכית שבמרכזה אותו אדם- נפגמת. בנוסף, הוא לוקח איתו ידע מקצועי, לעיתים יחודי לו, שקשה לשחזרו.
תכנית "שימור אנשי מפתח" שלנו מזהה את אנשי המפתח בארגון ויוצרת מסגרת לטיפוחם והגברת מחויבותם לארגון. התכנית יוצרת מספר אסטרטגיות טיפוח ושימור, ומתעלת את אנשי המפתח בין אסטרטגיות אלה, כך שכל אחד נחשף לאסטרטגיות המתאימות ביותר עבורו, ע"פ מידע וקריטריונים שנקבעו בשלב האיבחון.
התכנית היא פרי פיתוח עצמי, ויחודית לנו.