ניהול הדרכה מוכוונת – תוצאות. סדנאות והדרכות

חברות משקיעות סכומי עתק בהדרכת עובדים. הקצאת המשאבים להדרכה מוצדקת בהחלט. זאת כיוון שעובד בעל ידע חלקי או לא עדכני הוא עובד פחות טוב. מהפכת הידע מכתיבה קצב התחדשות ידע מהיר. בענפים מסויימים, הידע הקיים מתיישן כל שנתיים. עובדה זו לבדה מכתיבה כורח בלמידה מתמדת. אולם, מחקרים ביחס לאפקטיביות ההדרכה מציגים תמונה עגומה: ידע ומיומנויות שנרכשו בהדרכות נזכרים רק חלקית כעבור חודש וכמעט נשכחים כעבור מספר חודשים. וגרוע מכך: ידע ומיומנויות שנרכשו בהדרכות במקרים רבים אינם מיושמים בפועל בסביבת העבודה.

אנו מציעים ניהול הדרכה מוכוונת תוצאות: זיהוי צרכים, בניית תכנית הדרכה וישומה, תוך מדידה מובנית של המידה בה ההדרכה אכן מיושמת, ומשיגה שיפור בקריטריוני המטרה. כמו כן, אנו מקיימים עבור לקוחותינו סדנאות והדרכות במגוון נושאים. בניית ההדרכות נעשית בתפירה אישית ללקוח, תוך לימוד האתגרים והנושאים בהם מתמודד ארגון הלקוח, ופיתוח מערכי הדרכה, לרבות סימולציות ומשחקי ניהול, היוצרים דינמיקה של פתרון בעיות, הפקת לקחים , ולמידה אישית וארגונית.