טיפול נפשי: פסיכולוגיה – פסיכיאטריה


הטיפול בדיכאון מתמקד הן במישור הפסיכולוגי והן במישור הפסיכיאטרי שלל תיאורית מוצעות מזרמים שונים וממקומות שונים בענפי הפסיכולוגיה והרפואה ולא נראה שאדם הסובל מדיכאון יתקשה למצוא …
www.vpa1.com/psychotherapy

 


2,404 views