היתרונות של טיפול פסיכולוגי CBT

היתרונות של טיפול פסיכולוגי CBTאופן העבודה תלוי במידה רבה באופי הפנייה ובעוצמת קשייו של המטופל.
כאשר מדובר בהפרעות חרדה, בהפרעה טורדנית, בפוביות ובדיכאון תגובתי הטיפול מבוסס בדרך כלל על הגישה הקוגניטיבית- התנהגותית (CBT). גישה זו באה לאפשר התמודד עם קשיים ממוקדים, ותלויה בשיתוף הפעולה של המטופל. שיתוף פעולה זה מתבטא בעמידה במשימות המוטלות עליו. בהפרעות כאלה, הטיפול היעיל והמהיר ביותר הוא שילוב של CBT ושל טיפול תרופתי. במידת הצורך, מעורב בטיפול פסיכיאטר.
כאשר מדובר בהפרעות מתמשכות שאינן בעלות מוקד ברור, מדובר על טיפול ממושך. בהפרעות מהסוג הזה החוויה של המטופל בדרך כלל היא של הגבלה. הגבלה ביכולת ליצור קשר עם אחרים ולשמור עליו; הפחתה בערך העצמי הבאה לידי ביטוי בקושי לבטא את הפוטנציאל הטמון; נטייה להרסנות המקשה על ביסוס קשר יציב ובטוח בעולם. תפקיד המטפל, בעזרת המטופל ובעזרת המסגרת הטיפולית היא להכיר את עצמו ועל המקורות לקשייו. המסגרת הטיפולית מהווה מעין "מרחב מוגן" בו יתאפשר שיחזור נאמן קרוב יותר של מערכות היחסים המוקדמות.
פסיכותרפיה אינטגרטיבית מסבירה שביום יום, אנו מפעילים מאמץ רב (בעיקרו לא מודע) לאפשר למחשבות ולרגשות מטרידים להגיע למודע. זוהי התנהגות נורמאלית.
הפניה לטיפול מתרחשת כאשר המאמץ המושקע הוא כה רב, עד אשר נחווית תחושה של הגבלה להתמודד עם המשימות היומיומיות. המטרה הטיפולית היא אם כן לאפשר הגדלה של מרחב החוויה, שתביא למפגש אותנטי ומלא יותר עם העולם.

הקשר הטיפולי והחוזה הטיפולי
ראשית, עלי ועל המטופל ליצור חוזה טיפולי. מה משמעותו? על המטופל לחוש שהקשר שנוצר בינינו הוא כזה שיוכל שוחח עמי כל נושאים המצויים בנבכי נפשו; כאלו שהוא מתקשה לשתף בהם אחרים. שהוא חש נעים במחיצתי, ושהוא יכול לסמוך עלי.
עלי לחוש שאני שהמטופל יוצר אצלי תחושה של חיבה, המבוססת על רצוני לסייע לו. על התחושה שאני אוכל להיות אמפאטי לקשייו, ולהתייחס אליו באופן מקבל ולא שופט.
ניתן למעשה לומר שמה שיקבע אם יש התאמה בין המטופל למטפל היא השאלה האם נוצרה; ביניהם "כימיה".